Yüz Germe Ameliyatı

Yuz_germe

Yüz germe
"...arkadaşlarım yorgun musun diyorlar..."

 
Yüz germe günümüzde en çok yapılan estetik ameliyatlardan biri olmuştur. Geçen yıllar boyunca tekrarlanan mimik hareketleri, aşırı güneş maruziyeti, çevresel ve içsel faktörler, yaşa bağlı doku elastikiyet kaybı, kemik ve yumuşak dokularda hacim azalması ile yüz; gevşek, sarkık ve derin kırışıklıkları olan bir hale gelir. Gençleştirme amacıyla uygulanan yüz germe estetiği (face lift, rhytidectomy), yanak ve çenenin sarkmasına yol açan fazla cildin alınması, deri altı kasların sıkılaştırılması, yüz ve boyun derisinde gerdirme işlemiyle “zamanın geriye alınması” olarak açıklanabilir. Yüz germe estetiği tek başına yapılabileceği gibi boyun germe, alın germe, göz kapağı estetiği yada yağ enjeksiyonu ile birlikte de yapılabilir. Ortalama yaşam sürecinin uzaması ve sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler bu ameliyatlara olan ilgiyi arttırmıştır, bilinmesi gereken nokta yüz germe ile yaşlanmanın durmayacağı, ancak bir tazelenme olacağıdır.
 
Yüz germe estetiği için en uygun adaylar; tıbbi açıdan sağlıklı, ameliyatın olası sonuçları konusunda gerçekçi beklentileri olan, yüz ve boyun cildi sarkmaya başlamış, ancak güçlü ve iyi şekilli kemik yapısına sahip kadın ve erkeklerdir. Yüz germe ameliyatı uygulanan hastaların çoğunun 40 ila 60 yaşları arasında olmasına rağmen, anestezi ve ek hastalığa bağlı yara iyileşme sorunu riski olmayan ileri yaşlı kişilere de bu işlem başarıyla yapılabilir.

Yüz germe estetiği sonrası olası komplikasyonlar, bütün ameliyatlarda görülebilen ve bu ameliyata özel sorunları içerebilir, bunlar; hematom (deri altı dokuda kan toplanması), seroma (doku iyileşme sıvısı birikimi), mimik kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin hasarı (genellikle geçici), yara çevresi hissizlik, enfeksiyon, yara hattı sorunları, asimetrik iyileşme, renk ve doku değişiklikleri, geçici veya kalıcı saç kaybı, ve anestezi ilaçlarına karşı reaksiyonlar, derin ven trombozu ve pıhtı atmaya (emboli) bağlı hayati tehlike içerebilen kalp ve akciğer sorunları olarak sıralanabilir. Kötü yara iyileşmesi en çok sigara içen ve diyabet gibi normalde yara iyileşme sorunu olabilen kişileri etkiler. Bu komplikasyonlar yara iyileşme sorunu oluşturan sistemik bir hastalık yoksa, 
uyarı ve önlemlere uyulması durumunda göz ardı edilebilecek kadar nadirdir.

Yaşlanmanın etkilerinden kurtulmak için yapılan ilk muayenede aday estetik cerrahi uzmanına yüz germe ameliyatından beklentilerini, mevcut tıbbi durumunu, kullandığı ilaç ve sigara gibi maddeleri açıkca anlatmalıdır. Estetik cerrah adayın yüz hatlarını, deri özelliklerini, mimik hareketlerini inceler ve gerekli gördüğü tedavi planını açıklar. Bu aşamada daha sağlıklı bilgi aktarımı amacıyla eski hasta resimlerinden faydalanılabilir. Ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası, olası riskler ve komlikasyonlar anlatılır. Operasyona hazırlık için kan testleri ve yaşı ve mevcut hastalığı sebebiyle gereken diğer branş uzmanlarının değerlendirmesi, aspirin, e-vitamini gibi bırakılması gereken ilaç ve maddeler konuşulur. 

Yüz germe ameliyatı çoğunlukla genel, bazen lokal anestezi ile sedasyon kombinasyonu altında uygulanır. Bu ameliyat içeriğine göre genellikle 2-4 saat sürmekle birlikte birden fazla işlemin aynı seansta yapıldığı durumlarda daha uzun sürebilir.

Ameliyat tekniği ve kesilerin yerleri hastaya göre değişebilmektedir. Cilt kesileri genellikle şakak bölgesinde saçlı deri içinde başlayıp kulak önündeki doğal çizgiyi takip ederek kulak memesinin altından ense tarafındaki saçlı deriye doğru ilerler. Boyun bölgesine germe işlemi yapılması gerekiyorsa genellikle çene ucunun hemen alt kıvrımına yerleştirilen kısa bir deri kesisine ihtiyaç olacaktır. Kaş kaldırma yapılacak ise kesi saçlı deri içinde alına doğru devam edecektir. Cilt altındaki yağ ve kas dokusundan serbestlenir. Daha sonra alttaki kas ve örten fasya dokusu dikişlerle gerilip deri geriye - yukarıya doğru çekilerek fazla kısmı kulak çevresinden çıkarılır. Genellikle deri altı dikişlerle doku katmanları sabitlenip kesiler kapatılır. Ameliyatın bitiminde toplanabilecek kan ve doku iyileşme sıvısını dışarı almak amacıyla drenler yerleştirilebilir. Pansumanın ardından elastik bandajla sarılarak ameliyat bitirilir.

Yüz germe estetiği sonrası hafif ağrılar ağızdan alınan ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol edilebilir. Genellikle en büyük sıkıntı boğaz bölgesine bası yapan bandajdır. Ciltte bir miktar şişlik, morluk ve hissizlik olması normaldir. Morluklar 7-15 günde, şişlik ve hissizliğin büyük kısmı ilk iki haftada geçecektir. Dikişlerin çoğu alınması gerekmeyen eriyen dikişlerdir. Saçlı derideki iyileşme farklı olduğu için dikişleri de farklı olabilir. Hastalar genellikle 10-15 gün içinde sosyal hayatlarına dönebilmektedir.

Bu ameliyat kişiye yeni bir yüz vermez, sadece zamanı 10-15 yıl geriye alır. Başlangıçta yüzün görünümü garip gelebilir. Şişlikler ve dikişler nedeniyle asimetriler görülebilir. Yüz özellikleri gerdirme ve şişliklerden dolayı hafif bir değişime uğramış, mimik hareketleri hafifçe kabalaşmış olabilir. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi yüz germe estetiğinde de iyileşme birkaç ay alacaktır.

 

Yüz germe ameliyatı

 

Op Dr Cenk Tokat

 
Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı
 
İzmir 0232 4637505