Gögüs Dikleştirme


Gogus_diklestirme

Göğüs dikleştirme
"...büyüklüğünden memnunum ama toparlansın istiyorum..."

 

Göğüs dikleştirme ameliyatı - mastopeksi, emzirme, kilo alıp verme, yer çekimi, deri gevşeme ve boşalmasıyla sarkan göğüsleri toparlayıp yeniden göze hoş görünmesini sağlar. Bu ameliyat ile fazlalaşan deri çıkarılır, aşağı inen meme dokusu ve meme başı, yukarıda olmaları gereken yere kaldırılır. Göğüs dolgunluğu az olan aday büyütme de isterse dikleştirmeye ek olarak silikon protezle göğüs büyütme eklenebilir. Memede hafif sarkma için sadece silikon protez uygulaması bile yeterli olabilmektedir. Sarkık ve büyük göğüs için göğüs küçültme ameliyatı tercih edilmelidir.

 
Emzirme ve geçen yıllar meme dokularında boşalma vede deride gevşeklik oluşturur, düzeltilmesinde meme dikleştirme ameliyatı yapılır. Bununla birlikte daha sonra çocuk sahibi olmayı planlayanların meme dikleştirme estetiği için beklemesi önerilir. Her ne kadar bu girişim hamileliği, emzirmeyi etkilemesede, hamilelik sarkmasına neden olacağından tekrar göğüs toparlama operasyonu gerekecektir.

Her ameliyat gibi göğüs dikleştirme ameliyatı sonrasında komplikasyonlar, anestezi reaksiyonları görülebilir. Bu ameliyat sonrasında görülebilecek sorunlar arasında dikiş reaksiyonları, yaraların geç kapanması, yara yeri enfeksiyonu, ameliyat sahasında kan veya sıvı birikimi (seroma) kötü yara izi, akciğer ve diğer organlara kan pıhtı atması (emboli) sayılabilir. Yara yeri sorunları, sıkı doktor kontrolu, uzun süre pansuman takibi, drenaj ve antibiyotik kullanımı ile giderilebilmektedir, genellikle hastanede yatış gerektirmez.

Ameliyata bağlı meme başı çevresinde, meme alt kıvrımında bu ikisini birleştiren alanda hastaya göre değişen izler kalacaktır. İzler erken dönemde daha kötü görünmekte, 3-12 aylık iyileşme sürecinde solmakta, 2-3 mm eninde ince düz çizgiler şeklinde kalıcı olmaktadır. İzler kalıcıdır ama sutyen - bikini içinde saklanabilir. (sigara yara iyileşmesini güçleştirir, kullanan kişilerde izlerin daha belirgin, geniş olacağı akıldan çıkarılmamalıdır) Meme başında kalıcı his kaybı oluşturabilir. Kanama vede enfeksiyon göğüs dikleştirme estetiğinden sonra nadiren görülür, ancak meydana geldiğinde oluşacak izlerin genişlemesine neden olur. Bu riskleri azaltmak amacıyla estetik cerrahın ameliyat öncesi vede sonrasında yapacağı önerilere uyulması gerekir.

Yara iyileşme sorunları genellikle izlerin daha kötü olmasıyla sonuçlanmaktadır. Ameliyat sonrası kontrollerde izleri düzeltmek için çeşitli yöntemler uygulanabilir, bazen iz düzeltme ameliyatı gerekebilir. Sigara içen kişilerde ve yara iyileşmesini bozan sistemik hastalığı olanlarda (şeker hastalığı gibi) risk diğerlerine oranla daha sık olup, bu nedenle ameliyat kararı alındığında sigaranın bırakılması ve mevcut hastalıkla ilgili kontrollerin yapılması önerilmektedir. Kan pıhtısı atma durumu özellikle ileri yaşlı, kronik hastalığı bulunan, sigara kullanan, bacak damarlarında varis benzeri sorunları olan bireylerde akılda tutulması gereken, her ameliyat sonrası görülebilen, ve yaşamı riske atabilecek bir komplikasyondur. Bu risk de ameliyat sonrası hastanın erkenden ayağa kaldırıp hareketsizliğinin önlenmesi ve gerekirse kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ile azaltılmaktadır.

İlk muayenede adayın genel sağlık durumu, meme dokusu ve deri kalitesi değerlendirilir, sigara kullanıp kullanmadığı, herhangi bir ilaç veya tedavi alıp almadığı sorgulanır. Aday beklentilerini açıkca bildirmeli, cerrah ta ameliyat ve sonrası hakkında detaylı bilgi vermelidir. Dünyanın birçok yeri gibi ülkemizde de bu ameliyat sosyal güvence kapsamı dışında tutulmaktadır.

Muayene sırasında göğüs ölçüleri alınır. Göğüskafesi ve genel vücut anatomisi değerlendirilir. Ardından hastaya ihtiyaç duyduğu göğüs toparlama için cerrahi işlem anlatılır, gereğinde silikon protez ile göğüs büyütme eklenmesi önerilebilir. Yaş, aile öyküsüne göre ameliyat öncesi mammografi kontrolü istenebilir. Aynı zamanda ameliyat öncesi yeme-içme alışkanlığından sigara kullanımına, kaçınılacak ilaçlara kadar pek çok öneride bulunulur.

· Sigara içen bir kişi ise ameliyattan en azından bir iki hafta öncesinden sigara bırakılmalı, ve ameliyattan iki hafta sonrasına kadar kullanılmamalıdır.
· Ameliyat öncesi aşırı güneşlenilmemeli (özellikle göğüs bölgesi), ağır diyete girilmemelidir, bunlar iyileşmeyi olumsuz etkileyecektir.
· Mevcut kontrolsüz kronik hastalık varlığı (yüksek tansiyon, yüksek şeker gibi), soğuk algınlığı veya başka bir enfeksiyon durumu da olursa bu durumda ameliyat ertelenecektir.

 

Göğüs dikleştirme ameliyatı

Meme dikleştirme estetiği genellikle genel anestezi altında, bazen yüksek epidural sedasyon nadiren de lokal anestezi ile yapılabilir. Göğüs dikleştirme ameliyatı yapılan işleme göre 1-3 saat arasında sürmektedir. Bu konuda bireyin sarkıklık durumuna göre değişebilen birçok teknik olsa da sıklıkla kullanılan yöntem memenin doğal alt konturunu takip eden çapa benzeri kesiyle (ters T) yapılanıdır. Sarkması az olan adaylarda sadece meme başı etrafında, veya meme başından alt kıvrıma uzanan kesilerle de dikleştirme sağlanabilir. Kesiler çıkarılacak göğüs derisi boyunca vede meme başının yerleştirileceği yeni yere kadar uzanmaktadır. Fazla deri çıkarıldıktan sonra meme başı vede içteki meme dokusu planlanan seviyeye çıkarılmaktadır. Meme dokusu yukarıya dikişlerle asıldıktan sonra çevredeki deri meme başı etrafı ve altında birleştirilerek göğüse yeni şekil verilmektedir.

Meme dolgunluğunda büyütme istenirse, dikleştirme ile meme dokusunun altına veya göğüs kasının altına cep oluşturularak silikon protez uygulanabilir. Hafif hacim kaybı ve hafif sarkması olanlarda tek başına protez uygulamasıyla yeterli göğüs toparlama sağlayabilir.

Göğüs dikleştirme estetiği bitiminde pansumanların üzeri elastik bandajla kapatılır. Ameliyat bitiminden 5-6 saat sonrasında hasta eve çıkabilir, veya ilk akşamı hastanede geçirebilir. Bir süre göğüslerde şişlik, kesi çevresi morluk olması, sızlamalar hissedilmesi normaldir, ancak şiddetli ağrılar olmayacaktır. Bu rahatsızlık için ağızdan alının ağrı kesici ilaçlar yeterli olacaktır.

5-7 gün sonrasında bandajlar çıkarılıp yerine destekleyici sutyen kullanımına geçilir. Bu sutyenin 2-3 hafta kullanılması önerilir. Genellikle kendiliğinden eriyen gizli dikişler kullanılır, ameliyattan birkaç gün sonra yıkanılabilir. Göğüs dikleştirme estetiği sonrasında oluşan şişliğe bağlı meme başı vede çevre deride his kaybı normaldir. Bu his kaybı şişliklerin gerilemesiyle hafifleyerek birkaç hafta içinde kaybolacaktır.

İyileşme aşamalı süreçtir. Hasta ameliyatı takip eden birkaç saat sonra ayağa kalkarak kendi ihtiyaçlarını giderebilir, ancak ilk birkaç gün yatak istirahatı önerilir. Günlük hayata dönüş işe tekrar başlama süresi 3-7 günü alabilir. 1-2 ay boyunca ağır kol gücü gerektiren hareketlerden kaçınılması önerilir.
 

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı

 

Op Dr Cenk Tokat 

 
Estetik Plastik Cerrahi 
 
İzmir 0232 4637505